fundacja-praga.pl/25Logo
Ośrodek Fundacji „Światło-Życie” Praga
Warszawa, Floriańska 3
Jak wypełnić druk PIT
Rozliczenie za 2010 rok

Aby przekazać 1% Twojego podatku na cele naszej Fundacji wypełnij właściwy dla Ciebie formularz PIT (a w nim odpowiednią rubrykę) według jednego z poniższych wzorów.

Jeśli rozliczasz się jako:

1. osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej i składasz deklarację roczną PIT-37:

2. osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, osiągnąłeś dodatkowo dochody z tytułu zbycia papierów wartościowych lub udziałów i składasz deklarację roczną PIT-38:

3. osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, której osiągnięte dochody nie mieszczą się w zakresie zeznania PIT-37 i składasz deklarację roczną PIT-36:

4. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i składasz deklarację roczną PIT-36L:

5. osoba fizyczna osiągająca przychody objęte ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i składasz deklarację roczną PIT-28:

Uwaga! W rubrykę oznaczoną jako kwota należy wpisać obliczony 1% podatku po zaokrągleniu do pełnych groszy w dół (np. w przypadku kwoty 30,75 zł – wpisujemy 30,70 zł).

Dokument został dodany dnia 8.02.2011 o 13.25