fundacja-praga.pl/26Logo
Ośrodek Fundacji „Światło-Życie” Praga
Warszawa, Floriańska 3
Inicjatywy podejmowane w 2010 roku
Sprawozdanie merytoryczne

Wspieranie działalności bezpłatnej świetlicy środowiskowej Akwarium dla dzieci i młodzieży w wieku 7-14 lat, działającej od poniedziałku do piątku w godz. 14.30-18.30 przy ul. Mehoffera 4 w Warszawie. Do tej pory z usług świetlicy korzystało pięćdziesięcioro dzieci, biorąc udział w zajęciach sportowych, muzycznych, bajkoterapii i biblioterapii, dramie, treningu zastępowania agresji (ART), zajęciach z języka angielskiego i w programie wczesnej profilaktyki uzależnień CUKIERKI.


Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży
, w którym wzięło udział 450 uczestników i 70 wychowawców. Siedemnastodniowe wyjazdy letnie i tygodniowy wyjazd zimowy dały uczestnikom możliwość rozwoju intelektualnego, duchowego i społecznego oraz poznania alternatywnego sposobu wypoczynku. Rekolekcje kształtowały postawy chrześcijańskie i ukazywały uniwersalne wartości, jak prawo do wolności, a w szczególności wolności od nałogów. Poza tym uczestnicy mieli możliwość wypracowania postawy odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka oraz rozwoju zdolności interpersonalnych poprzez konferencje, warsztaty, zajęcia ruchowe, zadania i posługi, a także pracę w małych grupach z komunikowaniem swoich przeżyć i potrzeb.


Wspieranie „Mission: Oasis Life Friendly Solution” i międzynarodowych rekolekcji w języku angielskim.
Uczestnicy od 18 do 48 lat, pochodzący ze Słowacji, Niemiec, Ukrainy, Rosji, Litwy, Mołdawii, Chin, Kenii i Pakistanu dzięki wsparciu finansowemu, organizacyjnemu i duchowemu powrócili do swoich krajów z orężem do szerzenia wartości chrześcijańskich, wolności i godności ludzkiej. Mieli możliwość rozwoju intelektualnego, duchowego i społecznego z nabyciem umiejętności budowania głębokich relacji i wspólnot w swoich rodzinach i środowisku życia. Uczestnicy wyjazdu zdobyli mocne fundamenty do przemieniania na lepsze samych siebie, jak i niesienia pomocy swoim potrzebującym rodakom.
Ośrodek Fundacji „Światło-Życie” PRAGA angażuje się także w wspieranie Adopcji na odległość dzieci z Kenii. Zapraszamy na: www.misje.oaza.pl


Uczestnictwo w rozpowszechnianiu materiałów Diakonii Słowa Ruchu „Światło-Życie”, zaopatrywanie wspólnot, diakonii oraz wyjazdów zimowych i letnich w potrzebne konspekty i materiały programowe. Poza tym angażujemy się w dbanie o siedzibę Diakonii Słowa i zarazem Ruchu Światło-Życie Diecezji Warszawsko-Praskiej.


Wspieranie akcji „Samochodowa randka małżeńska” Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie Diecezji Warszawsko-Praskiej. Romantyczna randka małżonków, osób w stałych związkach umożliwiła odświeżenie i powrót do źródła Miłości poprzez wspólnie spędzony czas na seansie w kinie, wysłuchaniu audycji radiowej w trakcie wycieczki samochodowej lub spaceru oraz dzięki rozmowie np. na wspólnej kolacji. Główne zadanie akcji to stały rozwój Miłości Małżeńskiej i Rodzinnej pojmowanej jako bezinteresowny dar z siebie oraz tworzenie środowisk przyjaznych Małżeństwu i Rodzinie.
Zapraszamy na: www.randkamalzenska.pl


Wspieranie akcji „Grudniowa randka małżeńska”
Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie Diecezji Warszawsko-Praskiej. Została ona skierowana do małżonków, którzy nie mogli uczestniczyć w „Samochodowej randce małżeńskiej” lub pragnęli odświeżyć swoje refleksje i uczucia z tamtego wydarzenia. Uczestnicy wzięli udział w seansie filmu „Fireproof” i przeznaczyli czas na dialog i pogłębianie relacji małżeńskich, a w konsekwencji całej swojej rodziny. W randkach uczestniczyło ponad 600 małżeństw.


Wspieranie weekendowych warsztatów małżeńskich
, organizowanych przez Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie Diecezji Warszawsko-Praskiej. Warsztaty umożliwiły budowanie porozumienia w małżeństwie i w następstwie rozwijanie dobrych rodzin, będących źródłem miłości i bezpieczeństwa oraz prawidłowych warunków do rozwoju człowieka. Małżonkowie uczyli się rozmowy i budowania przyjaźni małżeńskiej oraz dojrzałej miłości i pielęgnowania fascynacji względem siebie.


Wspieranie warsztatów małżeńskich „Ognioodporny kurs przeciwpożarowy”
, organizowanych przez Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie Diecezji Warszawsko-Praskiej. Był to sześciotygodniowy kurs dla małżonków oparty na filmie „Fireproof”. Przed każdym uczestnikiem kursu zostało postawione wyzwanie, wspierające budowanie miłości i jedności w rodzinach: byś przede wszystkim kochał, następnie: byś kochał coraz lepiej i wreszcie: byś kochał przez całe życie.


Wspieranie akcji „Wirtualna choinka – prawdziwy prezent”
, odbywającej się w grudniu 2010 r. Miała ona na celu pomoc rodzinom z okolic Sandomierza, które zostały dotknięte przez powódź dwukrotnie w minionym roku. Każdy człowiek w imię opiekuńczej, troskliwej, bezinteresownej i czystej miłości mógł wcielić się w rolę Świętego Mikołaja, zakupić i dostarczyć prezent dziecku z potrzebującej rodziny. Akcja została przeprowadzona we współpracy z Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej i Sandomierskiej.
Sprawozdanie z akcji przekazania prezentów znajduję się na stronie: www.wirtualnachoinka.net


Pomoc organizacyjna w ramach akcji „Święta w shopie”
, powstałej z inicjatywy Ruchu Światło-Życie Diecezji Warszawsko-Praskiej przy współpracy z ASK Soli Deo. Akcja miała na celu ukazanie sensu świąt Bożego Narodzenia oraz pomóc ludziom i ich rodzinom w dobrym przeżyciu tego czasu. Zaangażowało się w nią setki osób, łącznie z wykonawcami muzycznymi, szczególnie zespołem Surr-exit, mediami, wolontariuszami. Podjęliśmy też patronat nad koncertem „Którędy kolędy” organizowanym przez pomysłodawców „Świąt w shopie” oraz zespół Surr-exit.
Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na: www.shopka.org

Dokument został dodany dnia 8.02.2011 o 20.29, ostatnio aktualizowany 17.03.2011 o 18.05