fundacja-praga.pl/28Logo
Ośrodek Fundacji „Światło-Życie” Praga
Warszawa, Floriańska 3
Obszary działania 2011
I kwartał roku

Inicjatywy, które podjęliśmy od początku 2011 roku:


Pomoc Diakonii Słowa w rozprowadzaniu książek i materiałów formacyjnych
Ruchu Światło-Życie oraz dbanie o siedzibę Diakonii Słowa i zarazem Ośrodek Ruchu Światło-Życie Diecezji Warszawsko-Praskiej.


Wspieranie organizacji Balu Domowego Kościoła i pozyskanie 5 podwójnych biletów do Teatru Wielkiego Opery Narodowej na spektakl p.t. „Tristan”
(o wartości 800 zł) oraz trzech podwójnych wejściówek do Multikina (o wartości 198 zł). Pozyskane bilety przekazano na loterię fantową, z której dochód w wysokości 3.030,00 zł zostanie przeznaczony na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i rodzin potrzebujących.


Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży, podczas którego były kształtowane uniwersalne wartości, jak życie z prawem do godności, miłości i wolności od nałogów. W wyjazdach zimowych wzięło udział 75 uczestników i 12 wychowawców.


Pomoc w organizacji wyjazdu na Światowe Dni Młodzieży
w Madrycie w dniach 10-21.08.2011. Będzie w nim uczestniczyła m.in. młodzież z Ruchu Światło-Życie Diecezji Warszawsko-Praskiej, kształtując w sobie pozytywne cechy charakteru i wartości oraz komunikując się i nawiązując relacje zarówno wzajemne, jak i z rówieśnikami z całego świata.


Wspieranie organizacji Bezalkoholowego Balu dla dzieci i młodzieży „Wiśniewo”, który odbył się 5.03.2011 r. na Tarchominie. Wzięło w nim udział 499 młodych ludzi, którzy bawili się bez używek, pogłębiając w sobie wolność od nałogów oraz umiejętność kulturalnego i przyjaznego zachowania wśród innych ludzi.


Organizacja wyjścia kulturalnego na balet „Tańczmy Bacha” w Teatrze Wielkim Opery Narodowej 11.03.2011 r. Wzięło w nim udział 25 osób z Ruchu Światło-Życie Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Dokument został dodany dnia 17.03.2011 o 21.31, ostatnio aktualizowany 1.04.2011 o 20.20